ERZIELKONSCHT is a Luxembourgish association founded by Betsy Dentzer and Luisa Bevilacqua together with Isabelle Bolliri, that focuses on professional artistic storytelling.
More info

Next Event

RadiOdyssee #15 - Cinderella

Weem gehéiert de Schong? Ma och wann s d'et scho weess: looss der dëst net duerch d'Lappe goen...

More info

News

RadiOdyssee #14 - Podcast

D'Erzielkonscht thematiséiert d'Gebuert heefeg op eng spilleresch, metaphoresch, jo fantastesch Manéier. Mir froe bei enger Hiewan no, wéi gesond dat fir zukünfteg Elteren ass.

More info

Supported by
Member of