ERZIELKONSCHT is a Luxembourgish association founded by Betsy Dentzer and Luisa Bevilacqua together with Isabelle Bolliri, that focuses on professional artistic storytelling.
More info

Next Event

RadiOdyssee #12 : "AMUSE-BOUCHES"

Scho rem eng Kéier gëtt et Ouerefudder...ma dës Kéier awer wierklech!

More info

News

RadiOdyssee #11 - Podcast

RadiOdyssee an d'[Zwerg-Fäll]. Wat verbënnt Gnomen, Wiichtelcher, Heinzelmännercher, Elfen, Lutinen, Korriganen ...? Wou koume si eigentlech hier? Si si vum Himmel gefall?

More info

Supported by
Member of